Strażnik Podwórka

„Strażnik Podwórka” to projekt realizowany wspólnie przez mieszkańców podwórka przy ul. Strzeleckiej 2/4/6, aktywistów, specjalistów, pracowników urzędu dzielnicy i urzędu miasta, a także członków międzynarodowej grupy PA Culture. Proces był oparty na długofalowej współpracy, która miała doprowadzić do zmiany w przestrzeni warszawskiej Pragi oraz wzmocnienia kompetencji grupy lokalnej, związanej z wybranym miejscem. Proces był przeprowadzany z użyciem dizajnu oraz społecznych i architektonicznych narzędzi rewitalizacji. Wszystkie wydarzenia były dokumentowane, tak by zapisać zachodzące zmiany, a także przygotować model gotowy do wykorzystywania w kolejnych latach wdrożenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Projekt rozrósł się dużo bardziej niż zakładano, przebieg procesu można znaleść w prezentacji zamieszczonej poniżej.